Advies en projectondersteuning

We spreken de taal, hebben de ervaring en de frisse blik

Ons advies en projectondersteuningsaanbod is breed en niet vast omschreven. De mogelijkheden zijn het best te illustreren aan de hand van een aantal scenario's:

  • U wilt een nieuwe site laten bouwen maar weet niet goed waar te beginnen. Een paar uurtjes brainstormen kan verhelderend werken en u kunt gericht partijen benaderen en offertes aanvragen.
  • U laat een site of webapplicatie bouwen maar u realiseert zich dat u op geen enkele manier de kwaliteit van het geleverde werk kunt beoordelen. Wij kunnen zelfs tot op code niveau reviews uitvoeren.
  • U heeft een aantal offertes binnen gekregen. Wij scheiden met u het kaf van het koren en beoordelen de offertes.
  • Uw bestaande site is verouderd. Het is lastig te bepalen wat er zou moeten veranderen en vooral wat ingrijpend (duur) is, en wat is echt noodzakelijk is.

Met andere woorden: wij zijn als het ware uw interne webspecialist. We spreken de taal, hebben de ervaring en de frisse blik.  En we hebben vooral ook het vermogen het helder en duidelijk aan u over te brengen.